Alsnog second opinion voor Stoofdijk

STEENBERGEN – Heeft Rijkswaterstaat in het geval van de Stoofdijk al dan niet dezelfde rekenmethode gebruikt om de toekomstige geluidsbelasting van de A4 en aanpalende wegen te bepalen, als in vergelijkbare situaties elders in het land? Om antwoord te krijgen op deze vraag, willen B en W nu alsnog een onafhankelijk bureau inschakelen. Dat doen zij op advies van de bemiddelaar, die de kwestie sinds eind juli onder de loep heeft genomen.

Ook in de gemeenteraad werd eerder al een motie met deze strekking aangenomen, maar tot uitvoering hiervan door het college kwam het nog niet. De bewoners Paul van Nieuwenhuyzen en Vladimir Hornicek drongen zelfs al veel langer aan op een soort second opinion, maar vingen keer op keer bot bij de gemeente.

Beide bewoners, maar met name Van Nieuwenhuyzen, hadden de afgelopen periode gesprekken met Kees Leijten, die een kleine twee maanden terug als mediator werd aangesteld.

Twijfel moet de wereld uit

Hij heeft burgemeester en wethouder nu dus aangeraden onderzoek te laten instellen naar de manier waarop de geluidscijfers met betrekking tot de Stoofdijk totstand gekomen zijn. Waarbij het vooral de vraag is of dat op dezelfde manier is gebeurd als te doen gebruikelijk.

,,Daarover bestaat twijfel en die moeten we kwijt zien te raken,’’ reageert burgemeester Joseph Vos desgevraagd. ,,Heeft Rijkswaterstaat in juridische zin consistent gehandeld?’’  Dat moet volgens hem gaan blijken uit het onafhankelijke onderzoek, waarvoor inmiddels meerdere bureaus zijn aangezocht.

'Wel graag de vaart erin houden'

De opdrachtformulering én de keuze van het bureau moeten nog, ter instemming, worden voorgelegd aan zowel Rijkswaterstaat als Van Nieuwenhuyzen. De gemeente wil ook proberen te bereiken dat Rijkswaterstaat de helft van de kosten van het onderzoek voor haar rekening neemt.

Wanneer het onderzoek precies gaat beginnen, kan burgemeester Vos op dit moment derhalve niet zeggen, laat staan wanneer de uitkomst te verwachten valt. 

,,Maar we houden er wel graag de vaart in,’’ zegt hij. Aan het feit dat Hornicek niet naar zijn mening over de onderzoeksopdracht en de keuze van het onderzoeksbureau wordt gevraagd, moet volgens Vos niet te zwaar worden getild. ,,De uitslag van het onderzoek kan voor meerdere Stoofdijkbewoners betekenis hebben.’’