‘Alles aan doen om tot goede oplossing te komen voor De Stelle en De Heen’

DE HEEN – Na een bemiddelingspoging door hem zelf, heeft wethouder Cors Zijlmans de twee ‘potentiële besturen’ van De Stelle voorgesteld om een externe mediator in te schakelen die ervoor moet zorgen dat er een einde komt aan de problemen rond het dorpshuis in De Heen.

,,We hadden afgesproken om een bepaalde weg te gaan bewandelen, maar zeker nu er ook politieke vragen over de kwestie zijn gesteld, lijkt het ons beter dat er een onafhankelijke bemiddelaar wordt aangesteld,’’ zegt de wethouder desgevraagd.

Daarmee hebben de betrokkenen volgens hem al mondeling ingestemd, maar gisteren is hierover ook nog een brief verstuurd naar wat hij de ‘potentiële besturen’ noemt. Hoewel het zittende bestuur als zodanig bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven, is er nog een groep personen die claimt het rechtmatige bestuur van De Stelle te zijn.

De fractie van Steenbergen Anders vroeg het college vorige week om partij te kiezen voor de bestuurders die nu aan het roer staan, maar zo simpel ligt het volgens Zijlmans niet. ,,De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet alles bepalend.’’ Dat de gemeente subsidie verstrekt aan het gemeenschapshuis, betekent ook nog niet dat zij officieel een rol zou moeten spelen in de discussie, aldus de wethouder.

,,We voelen ons echter wel verantwoordelijk en betreuren vooral de tweespalt die hierdoor in De Heen is ontstaan. De Stelle moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven, dus willen we er alles aan doen om tot een goede oplossing te komen.’’