Alleen VVD is kritisch: Raad positief over initiatief voorstel ‘nestverlater’

STEENBERGEN – De meeste fracties van de gemeente Steenbergen reageerden tijdens de oordeelvormende vergadering van afgelopen woensdag enthousiast op het initiatiefvoorstel van de PvdA en de Volkspartij om nieuw woningbouwbeleid voor zogenaamde ‘nestverlaters’ op te zetten. Alleen de VVD zag weinig heil in het voorstel. 

Het belangrijkste doel van het initiatiefvoorstel is om de nestverlaters als doelgroep te herkennen en te erkennen: Jongeren tussen de 18 en de 28 jaar die het ouderlijk nest willen verlaten en in de eigen kern willen blijven wonen, maar daar financieel niet de mogelijkheden toe hebben. “De jongere betaalt zich blauw terwijl de gemeente vergrijst. Het is tijd om de vergrijzing een halt toe te roepen en richting de verjonging te gaan,” aldus Nadir Baali in zijn inleidend betoog.

Ambitie

Woningcoöperaties en gemeenten moeten nieuw woningbeleid afstemmen op nestverlaters, zo menen PvdA en de Volkspartij. Het bouwen van woningen voor deze doelgroep zou niet moeten gebeuren naar behoefte, maar naar de ambitie om jongeren voor de eigen gemeente te behouden. Zeker een kwart van alle nieuw te bouwen huizen zou volgens het voorstel bestemd moeten worden voor nestverlaters. Ook zou er een marketingbeleid moeten komen om deze doelgroep actief aan te trekken uit de regio.

Jongerenkolonie

Alle fracties waren positief over de inzet van de beide partijen en de kwaliteit van het geleverde werk. Ook de VVD, al was deze partij het niet eens met de inhoud. “U doet net of het tekort aan woningen voor jongeren de schuld is van de ouderen, maar zo is het natuurlijk niet,” aldus woordvoerder Jos Verbeek. “Het is een demografisch gegeven dat Nederland vergrijst en daar verander je niets aan. U wilt van Steenbergen een jongerenkolonie in een vergrijzend Nederland maken, maar dat is niet de oplossing voor het woningprobleem.” De oplossing ligt volgens de VVD wel degelijk bij de ouderen. “We zouden juist in moeten zetten op het bevorderen van de doorstroming door voldoende woningen te hebben waar ouderen het fijn en veilig vinden om te wonen. Dat soort woningen en appartementen is er nu te weinig. Bovendien stimuleren we ouderen om zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen.”

Welkom terug

Gewoon Lokaal! toonde zich bij monde van Edwin Maas positief over over het voorstel, maar was minder enthousiast over het doel om jonge mensen uit de regio aan te trekken. “Wij zouden eerder kiezen voor een ‘welkom terug’ voor geboren en getogen Steenbergenaren die na hun studie ergens anders zijn gaan wonen. Een deel van deze hoger opgeleiden wil na het vinden van werk graag terugkomen naar de gemeente vanwege de sociale gebondenheid. Dat leidt tot een meer diverse bevolkingssamenstelling. ” Ook pleitte de fractie voor “een balans tussen groen en stenen”. “We zijn een groene gemeente gebaseerd op een landbouweconomie. Dat willen we graag blijven.”

Tijdens de besluitvormende vergadering van 25 maart wordt een besluit genomen over het voorstel.

[ door Dasja Abresch ]