Aftrap voor reuze jubileumboek vanwege 750 jarig bestaan

STEENBERGEN – Vrijdagmiddag 29 november werd in de Lourdeskapel van de Gummaruskerk de aftrap gegeven voor de samenstelling van een fors jubileumboek waarin de geschiedenis van 750 jaar Steenbergen en die van alle kernen van de inmiddels 25 jaar oude gemeente Steenbergen wordt beschreven. “Ik ben apetrots dat we dit in onze gemeenschap kunnen gaan realiseren”, zo liet wethouder Wilma Baartmans tijdens de bijeenkomst hiervoor weten. Inwoners uit de gemeente worden opgeroepen om hun bijdrage aan het boek te leveren.

Het bijzondere aan dit boek is enerzijds dat het een zeer lijvig exemplaar wordt met een gewicht van zo’n 5 kilo, met een 700-tal pagina’s en anderzijds dat het samengesteld wordt door een grote groep gemeente- en streekgenoten met verhalen van en over mensen en gebeurtenissen die in Steenbergen en haar kernen hebben geleefd of nog leven.
Het boek wordt uitgegeven door ‘Kick uitgevers’, een uitgeverij die zich heeft gespecialiseerd in wat men noemt ‘stoeptegel’ uitgaven, boeken met een formaat van een stoeptegel en met een forse omvang.

Keuze voor onderwerpen

Het jubileumboek is bedoeld als bijzonder naslagwerk. “We inventariseren de komende periode de mogelijke onderwerpen en de schrijvers ervan. Alle suggesties vanuit onze bevolking uit alle kernen zijn welkom. Ook kunnen mensen die interesse hebben om mee te schrijven zich melden En we zijn op zoek naar fotomateriaal uit alle kernen. Wie een reactie wil geven of beschikt over bijzondere foto’s vragen we om een mailberichtje te sturen naar jubileumboek@gemeente-steenbergen.nl”, zo laat John Nijssen weten. Hij coördineert e.e.a. vanuit gemeente Steenbergen.

Deadline

Het is de bedoeling dat het boekwerk wordt uitgegeven in een oplage van minimaal 1500 exemplaren. De prijs per boek wordt 79 euro. De datum 1 juli 2021 is gesteld als deadline voor het inleveren van artikelen. Op 1 november 2021 zou het boek gereed moeten zijn. Dan gaat het in de verkoop. Ook wordt nagedacht over een definitieve titel en ook hierbij zijn suggesties welkom.

Leuke suggestie van Stadlander

“We hebben al een toezegging van woningcorporatie Stadlander. Die denkt over de mogelijkheid om haar huurders punten laten verdienen om zo een reductie op de aankoopprijs te krijgen. En we denken ook na over de mogelijkheid om het boek beschikbaar te krijgen voor inwoners met een heel krappe beurs. Daarnaast krijgen bedrijven de mogelijkheid om bijvoorbeeld hun bedrijfsnaam op het omslag te zetten en het boek zo als relatiegeschenk te laten dienen”, vertelt wethouder Baartmans.

Verdeling

Nog even iets over de inhoud: van de beschikbare 700 pagina’s is een voorlopige verdeling gemaakt op basis van het inwonersaantal per kern. Dat zou betekenen dat de kern Steenbergen 320 pagina’s krijgt, Dinteloord 130, Nieuw-Vossemeer 65, Kruisland 65, Welberg 35 en De Heen 26 pagina’s. De overige pagina’s bevatten algemene informatie.

Door: Peter Vermeulen