Afscheidsreceptie Saskia Bolten op dinsdag 1 juli

STEENBERGEN – De receptie van en voor de noodgedwongen vertrekkende burgemeester Saskia Bolten, wordt op dinsdag 1 juli gehouden in het gemeentehuis van Steenbergen. Daar is iedereen tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom om persoonlijk afscheid van haar te nemen.

Eén dag voordat zij twee jaar burgemeester zou zijn, zwaait Saskia Bolten dus officieel af. Zij zag zich onlangs genoodzaakt om via de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant bij de minister van Binnenlandse Zaken en Zijne Majesteit koning Willem-Alexander eervol ontslag aan te vragen.

De rapportage van waarnemend burgemeester Joseph Vos over de bestuurscrisis liet Bolten, tot haar spijt, geen andere keuze. Voor een terugkeer van de GroenLinks-politica op de burgemeesterspost van de gemeente Steenbergen, bestaat volgens Vos onvoldoende politiek draagvlak. Zijn bevindingen en aanbevelingen staan geagendeerd voor de raadsvergadering van donderdag 26 juni.

Uitnodigingen

Voor de afscheidsreceptie van de dinsdag daarna zijn, op verzoek van Bolten, ook alle raads- en collegeleden uitgenodigd. Zij hoopt vooral op de komst van burgers, ambtenaren, vertegenwoordigers van verenigingen en instanties, collega’s uit de regio en andere instanties met wie zij als burgemeester van Steenbergen te maken heeft gehad. ‘Zodat ik van al deze mensen op een fatsoenlijke manier afscheid kan nemen’, zo liet zij eerder weten.

Volgens de gemeente wordt de afscheidsreceptie per advertentie nog aangekondigd in de Steenbergse Courant en de Steenbergse Bode en ontvangt een groot aantal relaties een persoonlijke uitnodiging van de gemeente.