Absurde stijging afvalstoffen heffing

( Ingezonden brief – onder verantwoording van de inzender )

In 2016 heeft de gemeente de bewoners die goed afval scheiden de mogelijkheid geboden dit te “verzilveren” door over te stappen naar een kleine restafval container.
Sinds jaar en dag scheiden wij ons afval en hebben in 2016 dan ook gekozen voor kleinere containers en daardoor een lagere heffing.
Dit beleid werd voortgezet in 2017 en 2018.
Nu in 2019 blijkt dat dit goed scheiden extra “beloond” moet worden. Alle meerpersoonshuishoudens worden vanaf nu over een kam geschoren. Goed scheiden of niet, dat maakt niet meer uit.
Sinds medio 2018 moeten we het restafval zelf wegbrengen naar ondergrondse containers. Dit zou een besparing voor de burgers opleveren!
Het tegendeel is waar. Onze heffing afvalstoffen (deze term durft men niet eens meer als zodanig te benoemen op de aanslag gemeentelijke heffingen) wordt verhoogd van 254 euro in 2018 naar 356 euro in 2019.
De beloning/besparing bestaat uit een stijging van de heffing met 40%. Wie kan dat uitleggen aan de burgers?

Gerjan van de Wouw, Steenbergen