Aanwonenden A4 zijn de wanhoop nabij

STEENBERGEN – De wanhoop nabij, richtte Peter van der Wijk zich vanmorgen in een heftig betoog tot de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Steenbergen, in de hoop dat er alsnog maatregelen worden getroffen tegen de ernstige geluidsoverlast die zijn gezin ondervindt van de A4. ,,We zitten gevangen in ons huis en gaan eraan kapot,’’ stelde hij uiterst geëmotioneerd en moegestreden.

Van der Wijk probeert de gemeente en Rijkswaterstaat al jaren te bewegen tot het treffen van maatregelen die recht doen aan de situatie waarin hij met zijn gezin, door de komst van de A4, in terechtgekomen is. De geluidsbelasting op, rond en in hun woning aan de Kruislandsedijk (voorheen Triangel), is volgens de bewoner(s) aanzienlijk hoger dan Rijkswaterstaat op voorhand heeft doen voorkomen.

'We worden doelbewust uitgerookt'

Waar 58 decibel het maximaal toelaatbare is, slaat de meter bij de familie Van der Wijk uit tot ver boven de 60 decibel en zelfs de 70 decibel wordt bereikt. Vooral het intensieve vrachtverkeer, ook in de nachtelijke uren, bezorgt hen veel hinder. ,,We kunnen er niet van slapen, ons gezin staat onder druk, de schoolprestaties van de kinderen lijden eronder, ik ben aangepast werk moeten gaan doen en we hebben noodgedwongen afscheid moeten nemen van de wedstrijdpaarden in onze africhtingsstal, dus we zijn ook de nodige inkomsten kwijtgeraakt,’’ zo hield hij de bezwaarschriftencommissie voor. ,,We worden doelbewust uitgerookt.''

Geluidswal

Om hun huis vrij van geluidsoverlast te maken, is volgens Van der Wijk een bedrag van zo’n twee ton nodig. Vanuit de overheid komt hij echter slechts in aanmerking voor enkele, beperkte geluidsisolerende maatregelen in het dak van twee slaapkamers. Ook een grondwal met een lengte van zo’n 250 meter en voldoende hoogte zou eventueel soelaas kunnen bieden.

In de oorspronkelijke tracé-ontwerpen was er ter hoogte van de betreffende woning dan ook een geluidsscherm gepland, maar dat kwam uiteindelijk te vervallen wegens te hoge kosten en (vermeend) gebrek aan doelmatigheid. Aan de andere kant van de weg werd wel een geluidsscherm geplaatst, maar daarvan heeft de familie Van der Wijk juist meer geluidsoverlast en lichthinder, dan voordeel.

Acceptabel woon- en leefklimaat

Volgens de gemeente en Rijkswaterstaat is er in het onderhavige geval wettelijk gezien sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat, wat volgens de overheidsinstanties niet betekent dat Van der Wijk en zijn gezin dit ook als zodanig ervaren.

De leden van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie gaan zich nu over de kwestie buigen en advies uitbrengen aan burgemeesters en wethouders hoe die het beste kunnen omgaan met het bezwaar van Van der Wijk tegen de beperkte geluidsisolerende maatregelen die hem zijn toegezegd. Het college is overigens niet verplicht het advies van de commissie over te nemen.