Aanpassingen nodig in vernieuwd centrum voor carnavalsoptocht

STEENBERGEN – ,,De carnavalsoptocht hoort thuis in de Grote Kerkstraat en de Kaaistraat, met z’n oude stadhuis. Die beleving moet je de inwoners van Steenbergen niet afnemen.’’ Wethouder Bert van Kesteren liet er vanmorgen, na afloop van het ‘proefrijden’, geen misverstand over bestaan: het vernieuwde centrum wordt waar nodig aangepast op de afmetingen van de grote wagens die daar op carnavalsdinsdag doorheen moeten manoeuvreren.

Stichting Karnaval Steenbergen had het initiatief genomen om bij wijze van proef een ‘testwagen’ door de binnenstad te laten rijden.

Binnen de organisatie, maar ook bij de bouwclubs, rezen tijdens de herinrichting van Grote Kerkstraat en Kaaistraat steeds meer twijfels over de resterende ruimte voor de leutstoet.

De haakse bochten van het Kerkplein zorgen inderdaad meteen voor een moeilijk of helemaal niet te nemen hindernis, zo bleek vanmorgen.

Onder grote belangstelling van voornamelijk leden van bouwclubs, medewerkers van de SKS, maar ook 'gewone' carnavalsliefhebbers en nieuwsgierigen, raakten de opblaasbare zuilen op de geïmproviseerde wagen van BC De Vlaojestààmpers, meteen in de knel met het straatmeubilair.

Ook de langs de route geparkeerde auto’s bleken, vanwege de herinrichting, meer dan ooit voor problemen te zorgen. Dat euvel is echter sowieso op te lossen, door de bewoners van tevoren te verzoeken hun voertuigen elders te parkeren op carnavalsdinsdag. In geval van nood kan er zelfs met een wegsleepregeling worden gewerkt.

Op het ‘lange rechte eind’ vormen met name de wegversmallingen ter hoogte van het Smidstraatje, de Poststraat en (in mindere mate) het oude stadhuis of Leutpeleis serieuze obstakels.

Als hierin geen verandering komt, zou de optocht naar alle waarschijnlijkheid uit het stadshart moeten verdwijnen, maar dat is wat SKS-voorzitter Arnold van der Heijden betreft pertinent geen optie. Andere routes voor de optocht, zo al bespreekbaar, zijn überhaupt bijna niet mogelijk in Steenbergen.

Van der Heijden toonde zich verheugd over de medewerking van de Vlaojestààmpers en de betrokkenheid van alle bouwclubs, alsook met de aanwezigheid van wethouder Van Kesteren en projectleider Frans Donken van civiele werken van de gemeente. ,,We kunnen dit beter nu met elkaar bekijken, dan straks voor verrassingen komen te staan.’’

Van Kesteren beaamde dit – ‘complimenten voor het initiatief’ – en nodigde de SKS uit om naar aanleiding van de bevindingen van vanochtend rond de tafel te gaan zitten. Zowel de stichting als de gemeente gaan de knelpunten nu eerst op een rijtje zetten en vervolgens de benodigde oplossingen bespreken. SKS zal hierover nauw contact houden met de bouwclubs.