Aanpak arseenvervuiling in Nieuw-Vossemeer

NIEUW-VOSSEMEER – De ernstige arseenvervuiling die eind jaren negentig al werd geconstateerd aan de Kortendijk 2 in Nieuw-Vossemeer, wordt eindelijk aangepakt. De provincie, verantwoordelijk voor de sanering, verwacht eind dit jaar aan de slag te kunnen gaan en tot 2020 nodig te hebben om de bodemverontreiniging volledig ongedaan te maken.

Op 20 april komt er een voorlichtingsavond voor direct betrokkenen, waarbij ook de huisarts en een arts van de GGD aanwezig zijn, om vragen te beantwoorden. Later volgt er nog een informatiebijeenkomst voor een breder publiek, zo vertelde J. Hegmans van de provincie gisteren in de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad. Waarbij hij benadrukte dat er geen risico’s voor de volksgezondheid bestaan.

De vervuiling concentreert zich op het erf van de familie Jansen aan de Kortendijk 2, maar is via het grondwater wel verspreid in een gebied van zo’n 10.000 vierkante meter (100 bij 100) daaromheen, waarin een dertigtal huizen staan.

De woning en de vroegere bedrijfsloodsen op het terrein van de familie Jansen zullen worden gesloopt. De provincie doet er volgens Hegmans alles aan dat deze bewoners er ‘zo goed mogelijk uitkomen’.

Hij merkte gisteravond weliswaar op dat de heer Jansen ziek is, maar ook dat er volgens onderzoeken geen oorzakelijk verband bestaat met de verontreiniging, die in vroeger tijden is veroorzaakt door het schoonmaken van landbouwmaterialen op de betreffende locatie.