Aannemer en RWS bestrijden en betreuren kritiek Stoofdijk

STEENBERGEN – Volgens Rijkswaterstaat en de Combinatie A4 Steenbergen (de aannemer) zijn er van 1 november tot 9 december wel degelijk trillingsmetingen verricht op de Stoofdijk. De apparatuur is daarna uit het kastje gehaald en niet meer teruggeplaatst, omdat de resultaten geen aanleiding gaven te veronderstellen dat de werkzaamheden schade zouden veroorzaken aan de huizen in de omgeving van de toekomstige snelweg. ,,Wij zijn bovendien niet verplicht om zulke metingen uit te voeren en doen ons werk op deze ‘gevoelige’ locatie even zorgvuldig als waar dan ook,’’ reageert Klaas Leunge van de aannemerscombinatie.

Voor de ogen van Leunge sloopte bewoner Vladimir Hornicek woensdag het kastje van zijn gevel uit onvrede over de gang van zaken. Hij ondervond naar eigen zeggen afgelopen weekeinde veel hinder van de werkzaamheden aan de ‘kruising’ van de Zeelandweg Oost met de A4. Toenemende scheuren in zijn woning deden hem informeren naar de trillingsmetingen.

,,Ik zou de data later deze week ontvangen, kreeg ik te horen.’’ Met dat antwoord nam hij dus geen genoegen.

‘Dit zit ons niet lekker’

De pers en de gemeente werden ingelicht over het ontbreken van de meetapparatuur en dat leidde gisteravond tot veel ongeloof in de gemeenteraad, waarbij Hornicek en zijn overbuurman Paul van Nieuwenhuyzen gebruik maakten van hun inspreekrecht. Wethouder Cors Zijlmans werd door meerdere fracties opgeroepen om precies uit te zoeken hoe de vork in de steel zit en gaf zelf te kennen druk bezig te zijn om met Rijkswaterstaat tot een oplossing te komen voor de Stoofdijkbewoners, die zich zwaar gedupeerd en onheus bejegend voelen.

,,Het is niet direct ons probleem, maar wel dat van onze burgers, voor wie wij moeten opkomen. Dit zit ons niet lekker,’’ zo stelde Zijlmans.

‘Geen enkele verstoring geregistreerd’

Onduidelijk was op dat moment nog wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de trillingsmetingen. ,,Die zijn op ons initiatief uitgevoerd, maar dat is niet gebruikelijk en dat hoeven we volgens geen enkele wet te doen,’’ zegt Leunge namens de aannemerscombinatie.

,,In eerste instantie hebben we die metingen puur voor ons zelf verricht, om de effecten van de grondwerkzaamheden vast te leggen. In dit geval speelde ook de gevoeligheid ter plaatse mee, maar er is geen enkele verstoring geregistreerd. Daarvan is bij mijnheer Hornicek eind december ook netjes melding gemaakt.’’

,,Hij wist dus dat er nu geen meetapparatuur zat in het kastje, dat is blijven hangen om eventueel nog eens te kunnen gebruiken bij het heien voor een geluidsscherm. Wij beraden ons nog op de vraag hoe we verder met deze wat ons betreft onterechte kritiek omgaan en betreuren het, dat er aan de Stoofdijk nu weer borden zijn verschenen met onnodig belasterende teksten. Vooralsnog houden we het echter bij een feitelijke rapportage over wat er gebeurd is aan onze opdrachtgever, Rijkswaterstaat.’’

Aansprakelijk stellen

Bewoners die vinden dat zij – sinds de bouwkundige opname van de staat van hun huizen in september vorig jaar – aantoonbare schade hebben geleden van de wegwerkzaamheden, kunnen de Combinatie A4 Steenbergen aansprakelijk stellen. ,,Dan zullen wij passende maatregelen treffen,’’ aldus Leunge. ,,Wij gaan ervan uit dat er in dergelijke gevallen een grondige inspectie volgt en vertrouwen op de zorgvuldigheid van de aannemer,’’ vult woordvoerder Eric van Beerendonk van Rijkswaterstaat aan.

,,Hoe je het ook wendt of keert: het zaakje stinkt,’’ vindt Hornicek. ,,Er is destijds wel gebeld over het weghalen van die meetapparatuur, maar dat vond wethouder Heijmans niet goed en waarom zou ik toestemming geven om een leeg kastje aan mijn gevel te laten hangen? De suggestie is gewekt dat er nog steeds meetapparatuur in zat en dat zou ook bij alle grote werkzaamheden het geval zijn. Als dat niet zo was, hadden ze dat toch eerlijk kunnen zeggen? Laat ze hun fouten nou eens toegeven.’’