Aanmelden voor Groot Steenbergse Bridgekampioenschap

STEENBERGEN – Zaterdag 10 maart staat het Groot Steenbergs Bridgekampioenschap op de planning. Per heden is het voor bridgers mogelijk om hiervoor in te schrijven. Het kampioenschap wordt gehouden in zaal Koch op de Welberg.

Inschrijven kan via een formulier dat moet worden ingeleverd bij de contactpersonen van de eigen bridgeclub. Wanneer een belangstellende geen lid is van een club, kan deze zich aanmelden bij Cees Rens, Ligneweg 2, 4651 SH Steenbergen, telefoon 06-17351565 of via een e-mail naar: cs.rens@home.nl. De deelnamekosten ad 10 euro per bridgepaar moeten worden overgemaakt op het rekeningnummer van Bridgeclub De Vliet. Het betreffende nummer is: NL40 RABO 0136 9210 43. Belangrijk is om naam en de omschrijving GSBK 2018 te vermelden. Bij het kampioenschap zijn prijzen te verdienen voor de nummers 1 tot en met 3 van elke lijn. Ook is er een prijs voor de verenigingskampioen.