Aanleg glasvezel in buitengebied weer stapje verder

STEENBERGEN – Donderdag 1 februari ondertekenen de Brabantse Walgemeenten met Mabib een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van deze gemeenten. Volgens de betreffende gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht is deze overeenkomst het startpunt voor de aanleg van goed internet.

Het college van gemeente Steenbergen heeft een paar jaar geleden al aangegeven dat het wil komen tot een snelle aanleg van glasvezel in het buitengebied. De bedoeling was om dit in de zomer van 2017 gerealiseerd te hebben. Daarover waren al gesprekken gevoerd met Mabib, de organisatie die in Noord-Brabant glasvezelnetwerken in buitengebieden aanlegt. Vervolgens werd er voor gekozen om ook de overige twee Brabantse Walgemeenten – Bergen op Zoom en Woensdrecht – bij de plannen te betrekken. Hierdoor trad vertraging op. Opnieuw werd een periode voorgenomen waarin met de aanleg zou worden gestart: medio 2018.

Minimaal 55% deelname noodzakelijk

De werkgroep ‘Glasvezel Brabantse Wal’ liet eerder al bij monde van voorzitter Marinus Krijger aan Steenbergse Courant weten dat hij denkt dat de aanleg in het tweede kwartaal van start kan gaan. Een en ander zou inmiddels juridisch afgedicht zijn. Middels ambassadeurs zullen bewoners in het buitengebied geënthousiasmeerd worden om te kiezen voor aanleg. Voorzitter Krijger verwacht dat het merendeel van de bewoners in het buitengebied graag zal kiezen voor aanleg. Aansluiting zou 1.800,- euro gaan kosten, eventueel in termijnen te betalen. Dat lijkt veel geld, maar is relatief een laag bedrag voor de aanleg. In een later stadium alsnog willen aansluiten zal veel hogere kosten met zich meebrengen. Aansluiting op het glasvezel heft de problemen van het trage internet in het buitengebied op en maakt een woning toekomstbestendig. Er is gesteld dat minimaal 55% van de bewoners ja moeten zeggen tegen de aanleg om tot de realisatie over te gaan.

Wethouder Cors Zijlmans, die namens gemeente Steenbergen de samenwerkingsovereenkomst met Mabib ondertekent, noemt dit een mijlpaal.