Aankoop Franseweg 99a nodig voor aanleg rondweg

STEENBERGEN – Om de aanleg van een rondweg rond Steenbergen mogelijk te maken, stelt het college van burgemeester en wethouders voor om het perceel Franseweg 99a aan te kopen. De gemeenteraad praat hierover tijdens de oordeelvormende vergadering van 12 mei aanstaande. Met de aankoop is een bedrag van € 313.750,- gemoeid.

De aankoop van de woning aan de Franseweg is een direct gevolg van de motie die de raad aannam bij de behandeling van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. Hierin wordt het college opgedragen om voor het einde van dit jaar duidelijkheid te geven over de aanleg van een westelijke rondweg langs Steenbergen. Deze rondweg is vooral bedoeld om de Burgemeester van Loonstraat en Zeelandweg-Oost te ontlasten.

Doorsteek

De aankoop van de Franseweg 99a is een strategische zet. Op deze locatie zou een doorsteek via de Molenweg naar de Koperslagerij aan Reinierpolder 2 gerealiseerd kunnen worden. Het pand staat al geruime tijd leeg en is aangemerkt als sloopwoning. Het perceel waarop het huis staat, is 871 vierkante meter groot. Het geheel wordt verkocht voor 275.000 euro. De kosten zijn voor de koper en daarmee komt het totaalbedrag op € 313.750,-.

Planschade

Volgens een voorlopig bodemonderzoek zou er sprake kunnen zijn van bodemverontreiniging. Mocht deze onaanvaardbaar groot zijn, dan wordt de overeenkomst ontbonden. Volgens het college is de aankoop van het object nagenoeg risicovrij. Mocht uiteindelijk blijken dat er geen rondweg komt of komt er een ander tracé uit de bus, dan gaat het perceel weer in de verkoop. Het risico dat er planschade uitgekeerd moet worden op het moment dat een ander de grond koopt en later alsnog uitgekocht moet worden, is groter.

Foto: Het college stelt de gemeenteraad voor om het perceel Franseweg 99a te kopen ten behoeve van de aanleg van een westelijke rondweg rond Steenbergen. Eind van dit jaar moet duidelijk zijn of deze weg er komt en zo ja, waar.


[ door Dasja Abresch ]
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Beelden bij dit artikel