Voorlezen: samen op de bank, aandacht voor elkaar

Veel mensen hebben goede herinneringen aan voorlezen. Samen met hun vader of moeder op de bank met een leuk boek. Spannende avonturen. Grappige situaties. Samen er over praten en lachen. Deze herinnering gunnen we ieder kind. Helaas is dit niet voor alle kinderen en hun ouders weggelegd. Soms heeft een gezin daar (tijdelijk) hulp bij nodig.

De VoorleesExpress is al ruim 5 jaar actief in de gemeente Steenbergen. In die tijd zijn er rond de 80 gezinnen bereikt. De doelgroep zijn kinderen van 3 tot 8 jaar, die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme omgeving.

De VoorleesExpress is een individueel traject. Een vrijwilliger gaat wekelijks op een vaste dag op een vaste tijd bij het gezin op bezoek met een tas vol (prenten)boeken uit de bibliotheek. De leukste boeken worden interactief voorgelezen. Zowel de ouders als de kinderen ontdekken hoe leuk en gezellig boeken kunnen zijn. En dat je plezier kunt hebben met taal. Het doel is dat ouders na een half jaar weten hoe ze hun kind meer taal aan kunnen bieden.

In de zomervakantie zijn sommige vrijwilligers gewoon doorgegaan met hun voorleestraject. Ook in de zomer kan je genieten van verhalen en aandacht voor elkaar. Voor de kinderen is het natuurlijk ook fijn dat hun taalontwikkeling in de zomer gewoon doorgegaan is.

Binnenkort starten er weer nieuwe trajecten. Onze trouwe vrijwilligers hebben er weer zin in om kennis te maken met hun nieuwe voorleesgezin. We hopen alle aangemelde gezinnen weer direct te kunnen koppelen.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe voorlezers, die het leuk vinden om op een speelse manier met boeken en taal bezig te zijn. Ze kunnen met kinderen èn hun ouders omgaan en zijn tevreden als de vooruitgang met kleine stapjes gaat. Ze vinden het ook interessant om kennis te maken met mensen met een andere sociale of culturele achtergrond. Ze gunnen ieder kind een goede start in hun leven. WijZijn Steenbergen zorgt voor de ondersteuning en begeleiding.

Gezinnen kunnen altijd worden aangemeld. Het is wel de bedoeling dat de ouders zelf gemotiveerd zijn om mee te doen. Er is in een gezin minstens één kind in de leeftijd 3-8 jaar, dat moeite heeft met de Nederlandse taal. De ouders zijn op dit moment niet in staat om hun kind hierbij te helpen. Het gezin woont in één van de kernen van de gemeente Steenbergen.

Informatie is te vinden op www.voorleesexpress.nl. Voor vragen kan je terecht bij Rianne Folkertsma, tel. 06-58835895 of welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl.

Aanbiedingen

Winkels, horeca en bedrijven