Aangifte PvdA bij OM tegen leden functioneringscommissie Bolten

STEENBERGEN – Fractievoorzitter Willem van den Berge van de PvdA heeft gisteren bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen de voltallige functioneringscommissie die zich volgens hem niet heeft gehouden aan de geheimhoudingsplicht over het gesprek dat zij voerde met burgemeester Saskia Bolten. Voorzitter Dasja Abresch van de functioneringscommissie bestrijdt de aantijging ten stelligste en hekelt de werkwijze van Van den Berge.

Van den Berge lichtte gisteren waarnemend burgemeester Joseph Vos, de griffie en alle raadsleden in over de aangifte. ,,Ik heb niet actief de pers gezocht, want ik doe dit niet om electoraal voordeel te behalen, maar puur uit verontwaardiging over de gang van zaken. Na grondige bestudering meen ik dat de functioneringscommissie een strafbaar feit heeft gepleegd, met grote gevolgen. Het is nu aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of zij nader onderzoek instelt.’’

Griffier

De aangifte is zowel gericht tegen de drie leden van de functioneringscommissie – de raadsleden Dasja Abresch (fractie Door!), Maurice Remery (GB/Dé Lokale Partij) en Nicky Broos (VVD) – als de secretaris van de commissie: raadsgriffier Lenneke van der Meer. ,,Ik doe dit bovendien niet alleen uit hoofde van mijn raadslidmaatschap, maar ook als voorzitter van de werkgeverscommissie van de griffie,’’ stelt Van den Berge.

Konijnen uit hoge hoed

,,Ik vind het verschrikkelijk dat hij de griffier hierin betrekt, want zij raakt op deze manier erg beschadigd, en het valt me op dat de heer Van den Berge telkens witte konijnen uit hoge hoeden tovert om zich aan zijn verantwoordelijkheid als raadslid te onttrekken,’’ reageert Dasja Abresch. ,,We moeten met z’n allen juist ons best doen om onze gemeente op inhoud te besturen, maar als hij meent de oorlog zo te moeten winnen, moet hij dat vooral doen.’’

Vertrouwelijke stukken

Ongerust over de aangifte maakt Abresch zich geenszins. ,,Volgens Van den Berge gaat het erom dat de commissie de vertrouwelijke gegevens van het eerste gesprek met Saskia Bolten voor alle raadsleden ter inzage heeft gelegd. De reden om dat te doen, is dat wij onze opdracht hebben teruggegeven, in verband met het feit dat de burgemeester de Commissaris van de Koning al had ingeschakeld. Dat die stukken vertrouwelijk waren, was voor iedereen duidelijk, zo blijkt: daarover is immers niets naar buiten gekomen.’’

Daar denkt Van den Berge dus anders over. ,,Hoe ver die informatie is verspreid, weet ik niet, hopelijk wil het OM dat gaan uitzoeken.’’

Tweede aangifte bij Openbaar Ministerie

Bij het Openbaar Ministerie liggen nu twee aangiftes inzake de Steenbergse bestuurscrisis. Nadat KijkopSteenbergen.nl daags na de motie van wantrouwen tegen burgemeester Bolten een deel van de inhoud onthulde van het geheime onderzoeksrapport naar de bestuurlijke problemen bij de gemeente, deed vice-raadsvoorzitter bij het OM aangifte over het lekken van vertrouwelijke informatie. Van den Berge heeft nog van niemand gehoord dat justitie in dit geval al actie heeft ondernomen om te achterhalen wie de eventuele bron zou kunnen zijn.