‘A4 kansrijke locatie voor hotel’

STEENBERGEN – Met de ontwikkeling van de brochure ‘Hotel A4 – Zuid – ‘a blind spot’ hopen burgemeester en wethouders alsnog de aandacht van de hotelmarkt te vestigen op de mogelijkheid om een hotel te realiseren langs de snelweg om Steenbergen.

Een kansrijke locatie gezien de centrale ligging in een dynamische regio in de Zuidwestelijke Delta, de ontwikkelingen rondom het Agro & Food Cluster Nieuw-Prinsenland en het nieuwe bedrijventerrein t.b.v. de zogenoemde biobased economy in Dinteloord, de uitgifte van extra grond op Reinierpolder in Steenbergen en ook de toeristische ontwikkelingen in en de ambities op dit gebied van zowel de gemeente Steenbergen als de Brabantse Wal.

Nog niet op geanticipeerd

De verwachting is bovendien dat het aantal verkeersbewegingen op de A4 de komende jaren nog flink zal toenemen. Daarop is volgens B en W, opvallend genoeg, allemaal nog niet geanticipeerd door de hotelbranche. Waar rondom de A16 de afgelopen jaren een uitbreiding van het aantal hotels heeft plaatsgevonden, is dat in de gemeenten die grenzen aan de A4 niet het geval geweest. De brochure heeft als titel ‘a blind spot’ meegekregen, omdat er op de belangrijke transportas van Rotterdam naar Antwerpen überhaupt geen snelweghotel is te vinden.

Afgehaakt

De afgelopen anderhalf jaar voerde het college serieuze gesprekken met een potentiële exploitant voor de vestiging van een hotel met wegrestaurant en conferentievoorzieningen langs de A4, maar deze kandidaat is uiteindelijk toch afgehaakt. Deze contacten, alsook signalen uit de markt, bevestigen volgens B en W niettemin dat de betreffende locatie zonder meer goede mogelijkheden biedt voor de komst van een hotel.

Foto Rewin