​​​​​​​Aanmeldingen Koninklijk lintje 2018 vóór 15 juli a.s.


Woensdag 26 april was de lintjesregen 2017. Acht inwoners uit gemeente Steenbergen kregen de versierselen opgespeld die horen bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Om iemand aan te melden voor de lintjesregen van 2018 doet de gemeente nu al een oproep om mensen aan te melden.

John van den Hof, kabinetschef van gemeente Steenbergen: “In de aanvraag van een lintje gaat veel tijd zitten. Vandaar dat we de oproep nu al doen. Het is jammer als iemand een lintje verdient en de aanvrager net te laat is.”

Vóór 15 juli a.s.

Inwoners die iemand kennen die in aanmerking zou moeten komen voor een Koninklijke onderscheiding moeten de aanvraag vóór 15 juli indienen. Op www.lintjes.nl staat hoe dat werkt. Mensen die niet beschikken over internet kunnen contact opnemen met John van den Hof, kabinetschef van de burgemeester. Hij is op werkdagen bereikbaar op 140167.